Harmony Osobowice

Umowa rezerwacyjna mieszkania. Co to jest i kiedy ją podpisać?

Podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości bywa trudne. Każdy chce być pewnym, że wybiera najlepszą dostępną na rynku opcję. Aby jednak sprawdzić pozostałe oferty lub zdobyć fundusze, potrzeba czasu. To oczywiście rodzi obawę, że w międzyczasie mieszkanie u dewelopera po prostu zostanie sprzedane komuś innemu. Na szczęście istnieje pewne proklienckie rozwiązanie, jakim jest umowa rezerwacyjna. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona na rezerwację danej nieruchomości na pewien okres, podczas którego można zebrać pieniądze potrzebne do wykupu. Na czym to dokładnie polega i czy wiążą się z tym jakieś opłaty? Przeczytaj nasz artykuł, aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania.

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Najprościej ujmując, jest to dwustronny kontrakt między sprzedawcą nieruchomości a jej potencjalnym nabywcą. Umowa rezerwacyjna mieszkania ma na celu czasowe wyłączenie obiektu ze sprzedaży. Nie wiąże się to z przeniesieniem własności, lecz jedynie rezerwacją.

W myśl kontraktu jedna ze stron (klient) oświadcza, że jest zainteresowany daną nieruchomością, a druga strona (deweloper) oświadcza, że wycofuje lokal z oferty na ustalony okres. Wygaśnięcie porozumienia następuje w sytuacji, gdy nabywca nie wniesie opłaty w terminie lub obie strony zdecydują się podpisać umowę przedwstępną albo deweloperską.

Umowa rezerwacyjna mieszkania jest wiążąca?

Ma ona wyłącznie charakter deklaracyjny. Oznacza to, że potencjalny nabywca nie jest w żaden sposób zobowiązany do sfinalizowania transakcji, a dokonuje jedynie rezerwacji mieszkania. Otrzymuje za to dodatkowy czas (przeważnie 6-8 tygodni) na podjęcie ostatecznej decyzji w zamian za drobną opłatę rezerwacyjną. Jedyne zobowiązanie ciąży po stronie dewelopera, który wycofuje daną nieruchomość z oferty.

Co Musi znajdować się w umowie rezerwacyjnej?

Aby kontrakt był ważny i nie pozostawiał żadnych wątpliwości, musi zawierać kilka informacji. Są one wymagane przepisami prawa. Umowa rezerwacyjna u dewelopera powinna mieć:

  •  datę i miejsce podpisania,
  • dane identyfikacyjne stron,
  • cenę lokalu,
  • wysokość opłaty za rezerwację
  • okres obowiązywania
  • informacje o mieszkaniu (powierzchnia
  • układ pomieszczeń itp.),
  • konsekwencje zawarcia kontraktu.

Ile wynosi opłata rezerwacyjna?

Koszt tego rozwiązania różni się w zależności od lokalu. Według przepisów opłata rezerwacyjna nie może przekraczać 1% wartości nieruchomości. Jednak nie zawsze jest ona wymagana. Wiele zależy od samego dewelopera, który określa warunki umowy. Warto przy tym pamiętać, że pieniądze wpłacone na rezerwację mieszkania nie przepadają i przechodzą na poczet ceny nabycia. Jeśli zaś właściciel nieruchomości nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, to dobrze skonstruowany kontrakt wymusi na nim zwrot opłaty w podwójnej wysokości.

Umowa rezerwacyjna – na co uważać przy podpisywaniu?

Przede wszystkim należy dokładnie przemyśleć jej okres obowiązywania. Rezerwacja mieszkania u dewelopera powinna dać wystarczająco dużo czasu, aby otrzymać odpowiedź z banku o kredycie lub zebrać pieniądze w inny sposób. Zazwyczaj umowy podpisuje się więc na okres do dwóch miesięcy.

Inną ważną kwestią są opłaty rezerwacyjne. Aby mieć pewność, że zostanie ona zwrócona w przypadku odmownej decyzji z banku o kredycie, w kontrakcie musi znajdować się stosowny zapis. Warto też sprawdzić, czy rezerwacja faktycznie wynosi najwyżej 1% wartości lokalu.

A jeśli rezerwuje się nieruchomość, która jeszcze nie powstała, należy zadbać, by w porozumieniu znalazły się szczegółowe dane o mieszkaniu z jego przyległościami. To pozwoli uniknąć sytuacji, w których płaci się za lokal nieodpowiadający pierwotnym założeniom.

Umowa rezerwacyjna mieszkania u dewelopera – czy warto?

Tego typu porozumienie jest korzystne dla obu stron. Klientowi daje bowiem czas na podjęcie decyzji lub zdobycie funduszy, a deweloperowi daje możliwość oszacowania popytu na nieruchomość. Ostatecznie chodzi o ułatwienie nabywcom przemyślanego zakupu mieszkania albo zdobycia funduszy przy niewielkiej opłacie rezerwacyjnej. Dlatego właśnie decyduje się na nie sporo osób, które wciąż mają jakieś wątpliwości, a nie chcą przepuścić świetnej okazji. Zwłaszcza że umowa nie jest wiążąca, więc z rezerwacji można zrezygnować w dowolnym momencie. Zachęcamy więc do ich podpisywania, jeśli tylko zachodzi taka potrzebaCzy

Umów się na prezentację

Biuro sprzedaży
MT Project Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław

Tel: 575 650 232
Tel: 71 336 59 47
E-mail: info@mtproject.pl